SafeDon Hygiene System – FAQ’s

Svar: SafeDon Hygiene System dispenser én og én hanske med mansjett først og eliminerer all berøring av boks, hanske og holder.

Svar: Ja. SafeDon Hygiene System kan fås i alle materialer: nitril, lateks, vinyl og vinyl mix.

Svar: SafeDon Hygiene System er pakket av internasjonale produsenter som er verdens ledende på kvalitet og service.

Svar: SafeDon sine utvalgte internasjonale produsenter er minimum ISO:9001/ISO:14001 sertifisert og produserer kvalitetshansker som imøtekommer eller overgår alle internasjonale standarder for å møte våre kunders forventninger.

Svar: Internasjonale studier fortsetter å vise at tradisjonelle hanskebokser samt tilhørende hansker blir kontaminert med smittsomme bakterier på grunn av den konstant og uunngåelig berøring fra flere brukere. Markedstrenden videre er økt antall hansker per boks (200-300 stk), og legger ytterligere bekymringer om økt risiko for smitteoverføring. SafeDon Hygiene System er utviklet for å dispensere én og én hanske med mansjett først. Ved å eliminere berøringen fra flere brukere, er SafeDon Hygiene System løsningen for å overvinne de hygieniske utfordringer som oppleves med de tradisjonelle hanskeboksene. 1,2,3

Svar: Ja. Ved å dispensere én og én hanske med mansjett først, sparer man verdifull tid og eliminerer uønskede hansker som faller ut av boksen.

Svar: Ja. Det finnes instruksjoner på forsiden av hver enkelt boks av SafeDon Hygiene System for at hver enkelt bruker skal enkelt forstå systemet. Vennligst se følgende instrukser på engelsk: 
1. Place box in holder before removing tab 
2. Take glove with your first hand – don your second hand 
3. Take the next glove with your second gloved hand – don your first hand 
4. DO NOT TOUCH GLOVED FINGERS, BOX OR HOLDER

Svar: Nei. SafeDon Hygiene System kan installeres overalt hvor hansker er påkrevd: helseinstitusjoner, legekontorer, tannlegekontorer, ferskvarebutikker, næringsmiddelprodusenter og andre steder hvor god hygiene er viktig. Vennligst gå inn på www.safedon.com for mer informasjon.

Svar: Ja. I løpet av en 6 ukers utprøving på forskjellige sykehus avdelinger i England, var resultatet at hansker som ble dispensert av SafeDon Hygiene System var 96 % mindre kontaminert sammenlignet med hansker tatt fra de tradisjonelle hanskeboksene. 4,5

Svar: Ja. I løpet av en 8 ukers utprøving hos en næringsmiddelprodusent i Norge, var  kontamineringsnivået på SafeDon Hygiene System 60-70 % mindre sammenlignet med den tradisjonelle hanskeboksen. 6

Svar: Det varierer ut i fra hvilket materiale hanskene er laget av. SafeDon Hygiene System Nitril pakkes med 250 hansker, SafeDon Hygiene System Lateks med 150 hansker og SafeDon Hygiene System Vinyl pakkes med 150 hansker. Markedstrenden går mot tynnere men like sterke hansker og på grunn av SafeDon’s innovative pakke design, kan SafeDon pakke flere hansker per boks i forhold til tradisjonelle hanskebokser.

Svar: Ja. SafeDon Hygiene System er designet for å monteres på vegg for å fungere så hygienisk som mulig. Ved å montere på vegg forhindrer man kontamineringsrisiko fra ytre faktorer og holder systemet unna vask, bordflater, utstyr, pasientsenger også videre.

Svar: Nei. SafeDon dispenserer hver enkelt hanske fra undersiden av systemet for å redusere risikoen for å bli kontaminert av arbeidsmiljø og partikler i luften.

A: SafeDon holderne blir levert med både skruer og selvklebende strips. I tillegg er det også en installasjonsguide med bilder inkludert i hver pakke. For å sikre hygienisk montering av holderne, anbefaler SafeDon å bruke de selvklebende stripsene i kombinasjon med SuperFix lim. Dette er for å unngå ødeleggelser på vegg og unødvendig mye støvpartikler i arbeidsmiljøet da holderne blir skrudd opp.

A: Nei. SafeDon Hygiene System dispenserer automatisk rene hansker hver gang og forsikrer hygienisk bruk av hansker.

Svar: Ja. SafeDon tilbyr et «Hygiene Kurs», hvor det blir fokusert på hvordan lav etterlevelse av hand hygiene påvirker hanskebruk og øker risikoen for kryss kontaminering. Kurset er gratis og SafeDon anbefaler alle nye brukere av systemet å gjennomføre et slikt kurs.

Svar: SafeDon Compact Pack er en liten og praktisk forpakning med 50 hansker. Hanskene blir dispensert én og én med mansjett først og er spesielt designet for hjemmetjenesten, ambulanse og andre brukere som ikke har mulighet til å henge SafeDon Hygiene System på vegg.

Svar: Ja. Alle SafeDon produkter er designet for å passe i holderen. I tillegg, tilbyr SafeDon en mindre holder som er spesielt designet for SafeDon Compact Pack.

Svar: Ja. SafeDon Hygiene System’s kompakte pakke design reduserer papiravfallet med så mye som 20 % i forhold til tradisjonelle hanskebokser. 
(Reduksjon i papiravfall beregnes ut ifra en sammenligning mellom pappkvalitet og tykkelse mellom SafeDon Hygiene System og tradisjonelle hanskebokser. Resultatet kan derfor variere avhengig av papp kvalitet og tykkelse.)

Svar: Ja. SafeDon Hygiene System’s innovative forpakning gir en mer kostnadseffektiv logistikk med bedre plassutnyttelse og lavere fraktkostnader. Den nye forpakningen gir høyere volum per container og opptil 50 % økt antall hansker per pall. I tillegg til logistiske forbedringer, viste en utprøving av SafeDon Hygiene System ved norske sykehus i 2013 en samlet reduksjon i forbruket på 20-25 % på grunn av dispensering med én og én hanske med mansjett først.7

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

FAQ’s referanseliste

1. Hughes KA, Cornwall J, Theis J-C, Brooks HJL. Bacterial contamination of unused, disposable non-sterile gloves on a hospital orthopaedic ward. AMJ 2013, 6, 6, 331-338

2. Diaz et al, 2008: Contamination of examination gloves in patient rooms and implications for transmission of antimicrobial-resistant microorganisms

3. Chicago Journals, The Society of Healthcare Epidemiology of America, Matthew P Maley MS, 2000: Compliance with Handwashing

4. Swann - Morton 2009

5. Swann - Morton 2010

6. Kontamineringsgrad av hanskebokser brukt i næringsmiddelproduksjon: sammenligning av produkter fra SafeDon Hygiene System med tradisjonelle pakninger. Lab testing utført av MatMikroLab, Seksjon for Mattrygghet, NMBU, Norge 2014

7. Utprøving av SafeDon Hygiene System på sykehus i Norge 2013